Zaczął się nowy sezon nauki pływania. Powstają nowe grupy początkowe i zaawansowane. 

Instruktorem pływania jest Jan Śmiłowski.